Kursregistrering

För att bli registrerad som student vid Linköpings Universitet behöver Nollan gå igenom denna lista:

Liten checklista för studenterna

1. Skapa ett temporärt LiU-ID på www.liu.se/antagen
Använd samma inloggningsuppgifter som till www.antagning.se

2. Gå på uppropet
Nollan måste meddela frånvaro i förväg om Nollan mot förmodan inte kan komma och ändå vill behålla sin plats.

3. Registrera dig
Dagen efter uppropet kan Nollan registrera sig. Utan registrering kan Nollan inte få sina studiepoäng inrapporterade och CSN kan inte se att Nollan är student vid Linköpings universitet.
Registrering sker i Studentportalen: www.student.liu.se/portal

(Om Nollan inte har skapat ett temporärt LiU-ID följ istället instruktionerna på www.liu.se/antagen).

4. Besök Centrala studerandeexpeditionen
Nollan kommer gå med sina klassföreståndare till studerandeexpeditionen för att få tillgång till fullvärdiga LiU-ID:n.

För frågor hänvisas till centralstudexp@liu.se
013-28 20 00