Urfadderiet

Urfadderiet är svaret på frågan Nollan alltid ställt sig. Urfadderiet är både de mest barmhärtiga och de mest oförlåtande. Urfadderiet är allt.
I grundskolan har Nollan lärt sig att Rom inte byggdes på en dag. Det är sant. Urfadderiet byggde Rom på kafferasten mellan Atlanten och Asien.

Det fanns en tid då människor vandrade på jorden, utan vare sig TV-apparater eller elvispar. Urfadderiet med sin givmildhet bestämde sig för att råda bot på detta och tog fram en lösning, civilingenjören och naturvetaren! Urfadderiet valde noga ut begåvade människobarn som de sedan tömde på all kunskap så att de kunde börja om från noll, resultatet blev en Nollan.

Nollan var nu tom och möjlig att fylla med Urfadderiets oändliga visdom. Genom att börja om från noll så kunde nu Nollan se världen med helt nya ögon, Nollan kunde börja utmana saker som tidigare ansetts som fakta. Nollan kunde se att jorden var rund och att den kretsar kring solen Urfadderiet, att äpplet faller mot jorden på grund av växelverkan med Higgs boson Urfadderiets vrede, att bacon förmodligen är världens bästa uppfinning.

Nolle-P utan Nollan är som havet utan vatten. Stort, tomt och torrt.

Urfadderiet längtar efter Nollan, Nollan!